Nieuwsarchief

Najaarsborrel 2018

Afscheid voorzitter Jurrijn Tack. Een speciaal welkom voor oud-bestuursleden en vrijwilligers die samen Jurrijn de afgelopen 11 jaar SIG mede mogelijk hebben gemaakt.

Webbing 6: Adoptie The Never Ending Story

Welke rol speelt adoptie in jouw leven? De hoofdrol, een bijrol of geen rol?

Webbing 6 heeft als thema “Adoptie The Never Ending Story”. Wij vinden dat adoptie een rol speelt in je leven. Kun je je nog herinneren welke vragen je had toen je tiener was? En welke vragen opkomen naarmate je ouder wordt?

Wij hebben Wendy Tieman (adoptieonderzoeker), Hans Walenkamp (Schrijver) en Sanâa Swart (documentairemaakster) uitgenodigd en zij vertellen ieder vanuit hun eigen vakgebied hoe adoptie in de verschillende levensfases een rol speelt.

Maar wij willen hierover ook graag met jou in gesprek middels 4 stellingen! Wat zijn de overeenkomsten, wat zijn de verschillen en wat kunnen we over dit thema uiteindelijk concluderen?

Gedurende het programma zullen er enkele pauzes zijn en krijgen we muzikale ondersteuning van Ruben

Na de webbing is er de gelegenheid tot het drinken van een borrel. Ook kun je aansluitend deelnemen aan het gezamelijke dinner!

45 jaar Wereldkinderen : Familie Feit versus Gevoel

an je familie moet je het maar hebben. Of toch niet?

Stichting Interlandelijk Geadopteerden presenteert in het kader van 45 jaar Wereldkinderen: ‘Familie – Feit vs. Gevoel’. Een unieke themabijeenkomst waarbij het familiegevoel onder volwassen geadopteerden centraal staat en vanuit diverse invalshoeken wordt belicht.

Met: Anouk Eigenraam (NRC journalist), zij vertelt over haar familiebanden en Zuid-Korea. Schrijver Hans Walenkamp presenteert zijn nieuwste boek over adoptie & partnerkeuze én een paneldiscussie bestaande uit een Nederlandse ouder met geadopteerde kinderen, een geadopteerde met een eigen gezin, een geadopteerde die gezocht en gevonden heeft en een geadopteerde die geen behoefte heeft om te zoeken. Aan de hand van stellingen verdiepen zij het thema ‘Familie – Feit vs. Gevoel’.