Waar staat SiG voor?

Wij zijn ervaringsdeskundigen en geven gevraagd en ongevraagd advies n.a.v. actuele thema's. Actuele thema's kunnen ontstaan door vragen vanuit de overheid, maar ook door nieuws-items en ontwikkelingen in onderzoeksland. Dit advies baseren wij op basis van persoonlijke ervaringen die tevens gestaafd zijn aan wetenschappelijke onderzoeken. In onze positionpapers vind je onze standpunten en onderbouwing hiervan, incl. bronvermeldingen.